Ki sa ki Eksplwa Petisyon vle di Ki ranpli Eksplwa a Petisyon nan Tribinal la