KONPANSASYON POU VIKTIM YO NAN PEYI ZEND - LWA RAPÒ SOU LEND